inside-top-banner.jpg
长沙市涟源商会会费标准

长沙市涟源商会会费标准

2019年3月3日第三次会员大会表决通过)

 

一、会长                                50000元/年

二、常务副会长、副会长                  10000元/年

三、常务理事、理事事                    3000元/年

四、会员                                2000元/年

 

 

户名:  长沙市涟源商会

开户行:建行长沙五一大道支行

账号:  43001528061052501030

 

 

 

 

长沙市涟源商会

201933